Vietnam PRP Corp.

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Unique Database with Historian, Current and Future Data warehouse of Vietnam Power Sector

  

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Dịch vụ tư vấn Trạm biến áp Xây dựng Quy Trình Phối Hợp Vận Hành
Quy trình Phối hợp vận hành Trạm biếp áp

Quy trình Phối hợp vận hành Trạm biến áp bao gồm các nội dung chính như sau:

Chương i.    Quy định chung

Chương ii.   Quy định về phân cấp điều độ

      Mục 1.   Phân cấp điều độ htđ quốc gia

      Mục 2.   Nhiệm vụ và quyền hạn

Chương iii.  Quy định về quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị, chế độ vận hành và quản lý thiết bị

      Mục 1.   Định nghĩa quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị

      Mục 2.   Quy định quyền điều khiển  trong các trường hợp vận hành không bình thường

      Mục 3.   Quy định quyền điều khiển và quyền kiểm tra  các thiết bị tại TBA

Chương iv.  Thủ tục đăng ký và lập phương thức

      Mục 1.   Quy định về thủ tục đăng ký

      Mục 2.   Yêu cầu thử nghiệm, kiểm tra

Chương v.   Công tác điều độ HTĐ quốc gia

      Mục 1.   Lệnh chỉ huy điều độ

      Mục 2.   Quy định về chế độ giao nhận ca

      Mục 3.   Quy định về chế độ báo cáo số liệu

Chương vi.  Xử lý sự cố

      Mục 1.    Nguyên tắc chung

      Mục 2.    Phối hợp xử lý sự cố giữa tnpc và TBA

Chương vii. Tổ chức thông tin liên lạc vận hành

Phần: Phụ lục

 

Ý kiến khách hàng

Cục Điều tiết Điện lực - ERAV

ERAV
"Mô hình tính toán phí truyền tải do PRP xây dựng là hợp lý và dễ sử dụng. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu xây dựng nên cho Cục cũng đạt yêu cầu đề ra, phần hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nhân viên của ERAV được Công ty thực hiện chu đáo."

Thăng Long JSC

TLP "Báo cáo đấu nối do công ty lập có đầy đủ nội dung cần thiết và đã được bảo vệ thành công. Về hệ thống SCADA và hệ thống đo đếm chúng tôi cũng đánh giá là được thiết kế một cách chuyên nghiệp và phù hợp. Chúng tôi rất hài lòng với các kết quả công việc mà PRP làm cho chúng tôi."

 AES Transpower

AES "Báo cáo ban đầu và cả hai báo cáo bổ sung đều được tính toán cẩn thận, chính xác, đầy đủ với những nhận xét sắc bén. Chúng tôi rất mong được tiếp tục hợp tác với PRP trong tương lai."

 PV Nhơn Trạch 2 JSC

PV NT2 "Chúng tôi thấy PRP là công ty tư vấn rất có kinh nghiệm trong việc lập báo cáo nghiên cứu đấu nối của nhà máy điện, chúng tôi đã lựa chọn PRP để thực hiện dự án và công ty đã không làm chúng tôi thất vọng."JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval