Vietnam PRP Corp.

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Unique Networking with Ex. High Ranking Officers in Vietnam Power Sector

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Dịch vụ tư vấn Nhà máy điện Xây dựng Quy Trình Phối Hợp Vận Hành
Quy trình Phối hợp vận hành Nhà máy điện

Quy trình PHVH Nhà máy điện gồm các nội dung chính sau:

Chương 1: Quy định chung

Chương 2: Quy định về phân cấp điều độ HTĐ quốc gia

     Mục 1. Phân cấp điều độ HTĐ quốc gia

     Mục 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Chương 3: quy định về quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị

     Mục 1. Định nghĩa quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị

     Mục 2. Quy định quyền điều khiển trong các trường hợp vận hành không bình thường

     Mục 3. Quy định quyền điều khiển và quyền kiểm tra các thiết bị tại NMĐ

Chương 4: Quy định về điều khiển hệ thống điện

     Mục 1. Quy định về điều khiển tần số

     Mục 2. Quy định về điều khiển điện áp

Chương 5: Thủ tục đăng ký và lập phương thức huy động

     Mục 1. Công bố công suất

     Mục 2. Dự báo phương thức

     Mục 3. Kế hoạch sửa chữa và đăng ký sửa chữa

     Mục 4. Yêu cầu thử nghiệm, kiểm tra

Chương 6: Công tác điều độ htđ quốc gia

     Mục 1. Lệnh chỉ huy điều độ

     Mục 2. Quy định về chế độ giao nhận ca

     Mục 3. Quy định về chế độ báo cáo số liệu

Chương 7: Xử lý sự cố

     Mục 1. Nguyên tắc chung

     Mục 2. Phối hợp xử lý sự cố giữa ĐĐQG, ĐĐM và NMĐ

Chương 8: Tổ chức thông tin liên lạc vận hành

Phần: Phụ lục

 

Ý kiến khách hàng

Cục Điều tiết Điện lực - ERAV

ERAV
"Mô hình tính toán phí truyền tải do PRP xây dựng là hợp lý và dễ sử dụng. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu xây dựng nên cho Cục cũng đạt yêu cầu đề ra, phần hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nhân viên của ERAV được Công ty thực hiện chu đáo."

Thăng Long JSC

TLP "Báo cáo đấu nối do công ty lập có đầy đủ nội dung cần thiết và đã được bảo vệ thành công. Về hệ thống SCADA và hệ thống đo đếm chúng tôi cũng đánh giá là được thiết kế một cách chuyên nghiệp và phù hợp. Chúng tôi rất hài lòng với các kết quả công việc mà PRP làm cho chúng tôi."

 AES Transpower

AES "Báo cáo ban đầu và cả hai báo cáo bổ sung đều được tính toán cẩn thận, chính xác, đầy đủ với những nhận xét sắc bén. Chúng tôi rất mong được tiếp tục hợp tác với PRP trong tương lai."

 PV Nhơn Trạch 2 JSC

PV NT2 "Chúng tôi thấy PRP là công ty tư vấn rất có kinh nghiệm trong việc lập báo cáo nghiên cứu đấu nối của nhà máy điện, chúng tôi đã lựa chọn PRP để thực hiện dự án và công ty đã không làm chúng tôi thất vọng."JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval