Vietnam PRP Corp.

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Unique Expertise with long experienced Principals and License upto 500kV

  

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Dự án Thị trường điện Hỗ trợ Cục Điều tiết Điện lực xây dựng quy trình giám sát vận hành thị trường
Hỗ trợ Cục Điều tiết Điện lực xây dựng quy trình giám sát vận hành thị trường

berza elektricne energije 260913Chủ đầu tư: Cục Điều tiết điện lực (ERAV)

Vai trò: Tư vấn địa phương cho tư vấn chính (IES - Intelligent Energy Systems)

 

Các công việc thực hiện:

 1. Hỗ trợ xây dựng quy trình giám sát vận hành thị trường
  • Tham gia các cuộc họp với ERAV và các bên liên quan
  • Cung cấp các giải pháp và trợ giúp theo yêu cầu của tư vấn quốc tế
  • Chủ trì trong thu thập dữ liệu theo yêu cầu của dự án
  • Tham gia viết báo cáo sơ bộ theo yêu cầu và chuyển ngữ
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị tài liệu liên quan đến mục tiêu và đối tượng cần giám sát trong thị trường.
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị báo cáo sơ bộ và báo cáo cuối cùng về quy trình giám sát thị trường
  • Tham gia hội thảo về quy trình giám sát vận hành thị trường
  • Là đầu mối liên lạc cho tư vấn chính
  • Chuyển ngữ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu
 2. Hỗ trợ đánh giá độ sẵn sàng để khởi động thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm
  • Chủ trì trong thu thập dữ liệu theo yêu cầu của dự án và lập phiếu điều tra trong các cuộc họp
  • Tham gia các cuộc họp với ERAV và các bên liên quan
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị các câu hỏi điều tra xử lý các câu trả lời
  • Trợ giúp tư vấn chính trong việc đánh giá và phân tích dữ liệu
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị bản thảo và báo cáo cuối cùng
  • Tham gia hội thảo về đánh giá độ sẵn sàng để khởi động thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm
  • Là đầu mối liên lạc cho tư vấn chính
  • Chuyển ngữ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu
 3. Hỗ trợ ERAV trong giám sát vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm
  • Chủ trì trong thu thập dữ liệu theo yêu cầu của dự án
  • Tham gia các cuộc họp với ERAV và các bên liên quan
  • Trợ giúp tư vấn chính trong việc đánh giá và phân tích dữ liệu
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị bản thảo và báo cáo cuối cùng
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị báo cáo hàng tháng
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị bản thảo và báo cáo cuối cùng
  • Tham gia hội thảo về báo cáo giám sát thị trường
  • Là đầu mối liên lạc cho tư vấn chính
  • Chuyển ngữ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu
 4. Hỗ trợ đánh giá độ sẵn sàng để khởi động vận hành thị trường phát điện cạnh tranh hòa chỉnh
  • Trợ giúp tư vấn chính thu thập và phân tích dữ liệu
  • Tham gia các cuộc họp với ERAV và các bên liên quan
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị bản thảo và báo cáo cuối cùng
  • Tham gia hội thảo về đánh giá khả năng vận hành thị trường phát điện cạnh tranh hòa chỉnh
  • Là đầu mối liên lạc cho tư vấn chính
  • Chuyển ngữ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu
 5. Hỗ trợ ERAV trong giám sát vận hành thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh
  • Trợ giúp tư vấn chính thu thập và phân tích dữ liệu
  • Tham gia các cuộc họp với ERAV và các bên liên quan
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị kế hoạch giám sát vận hành thị trường
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị báo cáo hàng tháng
  • Trợ giúp tư vấn chính chuẩn bị bản thảo và báo cáo cuối cùng
  • Tham gia hội thảo về báo cáo giám sát thị trường
  • Là đầu mối liên lạc cho tư vấn chính
  • Chuyển ngữ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu
 

Ý kiến khách hàng

Cục Điều tiết Điện lực - ERAV

ERAV
"Mô hình tính toán phí truyền tải do PRP xây dựng là hợp lý và dễ sử dụng. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu xây dựng nên cho Cục cũng đạt yêu cầu đề ra, phần hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nhân viên của ERAV được Công ty thực hiện chu đáo."

Thăng Long JSC

TLP "Báo cáo đấu nối do công ty lập có đầy đủ nội dung cần thiết và đã được bảo vệ thành công. Về hệ thống SCADA và hệ thống đo đếm chúng tôi cũng đánh giá là được thiết kế một cách chuyên nghiệp và phù hợp. Chúng tôi rất hài lòng với các kết quả công việc mà PRP làm cho chúng tôi."

 AES Transpower

AES "Báo cáo ban đầu và cả hai báo cáo bổ sung đều được tính toán cẩn thận, chính xác, đầy đủ với những nhận xét sắc bén. Chúng tôi rất mong được tiếp tục hợp tác với PRP trong tương lai."

 PV Nhơn Trạch 2 JSC

PV NT2 "Chúng tôi thấy PRP là công ty tư vấn rất có kinh nghiệm trong việc lập báo cáo nghiên cứu đấu nối của nhà máy điện, chúng tôi đã lựa chọn PRP để thực hiện dự án và công ty đã không làm chúng tôi thất vọng."JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval