Vietnam PRP Corp.

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Unique Networking with Ex. High Ranking Officers in Vietnam Power Sector

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Dự án Thị trường điện Hỗ trợ Cục Điều tiết Điện lực thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu và đào tạo
Hỗ trợ Cục Điều tiết Điện lực thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu và đào tạo

berza elektricne energije 260913Đối tác: Cục điều tiết điện lực Việt Nam (ERAV)

 

 

 

 

Các công việc thực hiện:

 1. Thiết kế tổng thể hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin
  • Xem xét các chức năng và yêu cầu dữ liệu cả các phòng ban ERAV
  • Làm việc trực tiếp với các thành viên của ERAV để thu thập ý kiến
  • Xác định luồng dữ liệu và trao đổi thông tin giữa ERAV và các thành viên tham gia thị trường điện
  • Xem xét và đánh giá kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin trong thị trường điện
  • Đề xuất thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Thực hiện các cuộc họp để đánh giá và hội thảo về đề án
  • Đưa ra kiến trúc hệ thống thông tin
  • Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế cơ sở dữ liệu
 2. Thiết kế chi tiết hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin
  • Thiết kế hệ thống quản lý luồng công việc cho ERAV
  • Tổ chức cuộc họp để làm rõ và xác nhận các yêu cầu của dự án
  • Thiết kế cơ sở dữ liệu hoạt động của ERAV: bao gồm quản trị văn phòng, quản lý nhân sự,...
  • Thiết kế giao diện Website
  • Thiết kế cấu trúc Website/Portal
  • Tổ chức cuộc họp để đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế Website
  • Đưa ra kiến trúc sơ bộ của cơ sở dữ liệu vận hành SCADA/EMS
  • Thiết kế các giao diện của hệ thống thông tin
  • Tổ chức hội thảo về dự án
  • Chuẩn bị và phác thảo thiết kế hệ thống thông tin và đặc điểm kỹ thuật các thành phần chức năng để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đã thiết kế.
  • Thiết kế chi tiết Website, bao gồm nội dung và đồ họa.
 3. Triển khai cài đặt hệ thống
  • Triển khai hệ thống quản lý luồng công việc
  • Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của ERAV
  • Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu vận hành hệ thống điện
  • Triển khai Website
  • Tích hợp hệ thống và kiểm thử
  • Triển khai hệ thống tại ERAV và làm việc với dữ liệu thực
 4. Chuyển giao tài liệu
  • Mô tả kiến trúc và khả năng hệ thống
  • Các yêu cầu về dữ liệu và cách thức chuẩn bị dữ liệu liên quan
  • Tài liệu thiết kế và triển khai hệ thống
  • Tài liệu sử dụng hệ thống
 5. Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
  • Đánh giá các yêu cầu đào tạo cần thiết
  • Tài liệu mô tả các khóa đào tạo
  • Đào tạo trực tiếp cho người sử dụng
 

Ý kiến khách hàng

Cục Điều tiết Điện lực - ERAV

ERAV
"Mô hình tính toán phí truyền tải do PRP xây dựng là hợp lý và dễ sử dụng. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu xây dựng nên cho Cục cũng đạt yêu cầu đề ra, phần hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nhân viên của ERAV được Công ty thực hiện chu đáo."

Thăng Long JSC

TLP "Báo cáo đấu nối do công ty lập có đầy đủ nội dung cần thiết và đã được bảo vệ thành công. Về hệ thống SCADA và hệ thống đo đếm chúng tôi cũng đánh giá là được thiết kế một cách chuyên nghiệp và phù hợp. Chúng tôi rất hài lòng với các kết quả công việc mà PRP làm cho chúng tôi."

 AES Transpower

AES "Báo cáo ban đầu và cả hai báo cáo bổ sung đều được tính toán cẩn thận, chính xác, đầy đủ với những nhận xét sắc bén. Chúng tôi rất mong được tiếp tục hợp tác với PRP trong tương lai."

 PV Nhơn Trạch 2 JSC

PV NT2 "Chúng tôi thấy PRP là công ty tư vấn rất có kinh nghiệm trong việc lập báo cáo nghiên cứu đấu nối của nhà máy điện, chúng tôi đã lựa chọn PRP để thực hiện dự án và công ty đã không làm chúng tôi thất vọng."JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval